0783839329

Thang nhôm

Thang nhôm

Max 8m - chữ A 4m có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg
Thang nhôm xếp - Thang chữ A Nikita - NIKA 15
860.000 đ
1.200.000 đ
- 28%
Chữ A 1.45m - duỗi thẳng 3m 5 bậc - BH 2 năm
Thang chữ A Nikita - NIKA 16
890.000 đ
1.250.000 đ
- 29%
Chữ A 1.6m - duỗi thẳng 3.2m 5 bậc - BH 2 năm
Thang chữ A Nikita - NIKA 25
1.190.000 đ
1.690.000 đ
- 30%
Chữ A: 2.5m - duỗi thẳng 5m 8 bậc, BH 2 năm
Chữ A: 2m - Duỗi thẳng 4m 6 bậc - BH 2 năm
Thang nhôm gấp 4 khúc NIK34A & NIK34
1.180.000 đ
2.100.000 đ
- 44%
Max 3.7 m. chữ A 1.8m Gấp gọn 1.0m. Tải 150 kg
Max 5.8 m. chữ A 2.9m Gấp gọn 1.5m. Tải 150 kg
Thang nhôm gấp 4 khúc NIK64A & NIK64
2.750.000 đ
3.560.000 đ
- 23%
Max 6.9 m. chữ A 3.5m Gấp gọn 1.8m. Tải 150 kg
Thang nhôm gấp 4 khúc NIK74A & NIK74
3.250.000 đ
3.680.000 đ
- 12%
Max 8.0 m. chữ A 4.0m Gấp gọn 2.0m. Tải 150 kg
Thang nhôm gấp 4 khúc NIK84A & NIK84
3.690.000 đ
4.500.000 đ
- 18%
Max 9.5 m. chữ A 4.7m Gấp gọn 2.5m. Tải 150 kg
Max 3.6 m. chữ A 1.8m Gấp gọn 0.74m. Tải 150 kg
Thang nhôm gia đình xếp 6 khúc Nikita - NIK36A
1.980.000 đ
2.760.000 đ
- 28%
Max 5.4 m. chữ A 2.6m Gấp gọn 1.0m. Tải 150 kg
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64
3.180.000 đ
4.620.000 đ
- 31%
Max 6.4m. chữ A 3.2m nặng 21 kg - 16 bậc - tải 150 kg
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI72
3.980.000 đ
4.850.000 đ
- 18%
Max 7.2m. chữ A 3.6m nặng 24 kg - 18 bậc - tải 150 kg
Max 3.8m - chữ A 1.9m có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg
Max 4.4m - chữ A 2.2m có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg
Max 5.0m. chữ A 2.5m có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg
Max 5.6m. chữ A 2.8m có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg
Max 6.4m - chữ A 3.2m có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg
Thang nhôm rút Nikita NKT-R26
1.150.000 đ
1.678.000 đ
- 31%
Max 2.6m - Rút gọn 0.7m nặng 7 kg - tải 150 kg
Thang nhôm rút Nikita NKT-R32
1.350.000 đ
1.860.000 đ
- 27%
Max 3.2m - Rút gọn 0.8m nặng 9.5 kg - tải 150 kg