0783839329

Thang nhôm trượt đa năng

Thang nhôm gấp trượt đa năng AD03
1.380.000 đ
1.630.000 đ
- 15%
Chữ A cao từ 1.02m - 1.6m Chữ I cao từ 2.04m - 3.4m
Thang nhôm gấp trượt đa năng AD04
1.680.000 đ
1.860.000 đ
- 10%
Chữ A cao từ 1.32m - 2.21m Chữ I cao từ 2.65m - 4.47m
Thang nhôm gấp trượt đa năng AD05
1.880.000 đ
2.080.000 đ
- 10%
Chữ A cao từ 1.62m - 3.12m Chữ I cao từ 3.25m - 6.32m
Thang nhôm gấp trượt đa năng AD03BL
1.380.000 đ
1.530.000 đ
- 10%
Chữ A cao từ 1.02m - 1.6m Chữ I cao từ 2.04m - 3.4m
Thang nhôm gấp trượt đa năng AD05BL
1.880.000 đ
2.190.000 đ
- 14%
Chữ A cao từ 1.62m - 3.12m Chữ I cao từ 3.25m - 6.32m