0783839329

Thang nhôm trượt đa năng

Thang nhôm gấp trượt đa năng AD03
1.630.000 đ
2.250.000 đ
- 28%
Chữ A cao từ 1.02m - 1.6m Chữ I cao từ 2.04m - 3.4m
Thang nhôm gấp trượt đa năng AD04
1.930.000 đ
2.350.000 đ
- 18%
Chữ A cao từ 1.32m - 2.21m Chữ I cao từ 2.65m - 4.47m
Thang nhôm gấp trượt đa năng AD05
2.380.000 đ
2.650.000 đ
- 10%
Chữ A cao từ 1.62m - 3.12m Chữ I cao từ 3.25m - 6.32m
Thang nhôm gấp trượt đa năng AD03BL
1.750.000 đ
2.250.000 đ
- 22%
Chữ A cao từ 1.02m - 1.6m Chữ I cao từ 2.04m - 3.4m
Thang nhôm gấp trượt đa năng AD05BL
2.550.000 đ
2.950.000 đ
- 14%
Chữ A cao từ 1.62m - 3.12m Chữ I cao từ 3.25m - 6.32m