0783839329

Thang nhôm rút đôi chữ A

Thang nhôm rút đôi chữ A Nikita NKT-AA26
3.150.000 đ
3.760.000 đ
- 16%
Thang rút chữ A = 2.6m nặng 14 kg - tải 150 kg
Thang nhôm rút đôi chữ A Nikita NKT-AA32
3.350.000 đ
3.950.000 đ
- 15%
Thang rút chữ A = 3.2m nặng 18.3 kg - tải 150 kg
Thang nhôm rút đôi chữ A Nikita NKT-AA38
3.650.000 đ
4.060.000 đ
- 10%
Thang rút chữ A = 3.8m nặng 23 kg - tải 150 kg