0783839329

Thang nhôm rút đa năng

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI32
1.980.000 đ
2.650.000 đ
- 25%
Max 3.2m. chữ A 1.6m Rút gọn 0.6m, tải 150 kg
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI38
2.080.000 đ
2.780.000 đ
- 25%
Max 3.8m. chữ A 1.9m Rút gọn 0.75m, tải 150 kg
Max 4.4m. chữ A 2.2m Rút gọn 0.85m, tải 150 kg
Thang rút chữ A - Thang rút gọn Nikita NKT-AI50
2.580.000 đ
3.140.000 đ
- 18%
Max 5.0m. chữ A 2.5m Rút gọn 0.95m, tải 150 kg
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI56
2.850.000 đ
3.350.000 đ
- 15%
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI56
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64
3.180.000 đ
3.650.000 đ
- 13%
Max 6.4m. chữ A 3.2m nặng 21 kg - 16 bậc - tải 150 kg
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI72
3.380.000 đ
4.250.000 đ
- 20%
Max 7.2m. chữ A 3.6m nặng 24 kg - 18 bậc - tải 150 kg
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI80
3.580.000 đ
4.680.000 đ
- 24%
Max 8m. chữ A 4m nặng 27 kg - 20 bậc - tải 150 kg