0783839329

Thang nhôm gấp 6 khúc

Thang nhôm gấp 6 khúc

Max 3.6 m. chữ A 1.8m Gấp gọn 0.74m. Tải 150 kg
Thang nhôm gia đình xếp 6 khúc Nikita - NIK36A
1.980.000 đ
2.760.000 đ
- 28%
Max 5.4 m. chữ A 2.6m Gấp gọn 1.0m. Tải 150 kg