0783839329

Thang nhôm gấp 4 khúc

Thang nhôm NIKITA gấp 4 khúc

Thang nhôm gấp 4 khúc NIK34A & NIK34
1.180.000 đ
2.100.000 đ
- 44%
Max 3.7 m. chữ A 1.8m Gấp gọn 1.0m. Tải 150 kg
Max 5.8 m. chữ A 2.9m Gấp gọn 1.5m. Tải 150 kg
Thang nhôm gấp 4 khúc NIK64A & NIK64
2.750.000 đ
3.560.000 đ
- 23%
Max 6.9 m. chữ A 3.5m Gấp gọn 1.8m. Tải 150 kg
Thang nhôm gấp 4 khúc NIK74A & NIK74
3.250.000 đ
3.680.000 đ
- 12%
Max 8.0 m. chữ A 4.0m Gấp gọn 2.0m. Tải 150 kg
Thang nhôm gấp 4 khúc NIK84A & NIK84
3.690.000 đ
4.500.000 đ
- 18%
Max 9.5 m. chữ A 4.7m Gấp gọn 2.5m. Tải 150 kg