0783839329

Thang nhôm Chữ A

Thang nhôm Chữ A

Thang nhôm xếp - Thang chữ A Nikita - NIKA 15
860.000 đ
1.200.000 đ
- 28%
Chữ A 1.45m - duỗi thẳng 3m 5 bậc - BH 2 năm
Thang chữ A Nikita - NIKA 16
890.000 đ
1.250.000 đ
- 29%
Chữ A 1.6m - duỗi thẳng 3.2m 5 bậc - BH 2 năm
Thang chữ A Nikita - NIKA 25
1.190.000 đ
1.690.000 đ
- 30%
Chữ A: 2.5m - duỗi thẳng 5m 8 bậc, BH 2 năm
Chữ A: 2m - Duỗi thẳng 4m 6 bậc - BH 2 năm
Thang chữ A Nikita - NIKA 30
1.699.000 đ
2.190.000 đ
- 22%
Chữ A: 2.8m - duỗi thẳng 5.76m 10 bậc, BH 2 năm
Thang chữ A Nikita - NIKA 35
1.999.000 đ
2.490.000 đ
- 20%
Chữ A: 3.5m - duỗi thẳng 7m 12 bậc, BH 2 năm