0783839329

Thang nhôm bản to

Thang nhôm Keiwa R03
579.000 đ
780.000 đ
- 26%
Thang nhôm 3 bậc = 0.76m nặng 2.2 kg - tải 150 kg
Thang nhôm Keiwa R04
709.000 đ
875.000 đ
- 19%
Thang nhôm 4 bậc = 1m nặng 2.8 kg - tải 150 kg
Thang nhôm Keiwa R05
829.000 đ
980.000 đ
- 15%
Thang nhôm 5 bậc = 1.24m nặng 3.6kg - tải 150 kg
Thang nhôm Keiwa R06
989.000 đ
1.150.000 đ
- 14%
Thang nhôm 6 bậc = 1.47m nặng 4.4kg - tải 150 kg