0783839329

Thang ghế Nhôm

Thang ghế nhôm Nikita NKT-AL03
659.000 đ
763.000 đ
- 14%
Thang nhôm 3 bậc = 0.6m nặng 2.6 kg - tải 120 kg
Thang nhôm 4 bậc = 0.8m nặng 3 kg - tải 120 kg
Thang ghế nhôm Nikita NKT-AL07
969.000 đ
1.256.000 đ
- 23%
Thang nhôm 7 bậc = 1.4m nặng 4.5 kg - tải 120 kg
Thang ghế nhôm Nikita NKT-AL08
1.039.000 đ
1.350.000 đ
- 23%
Thang nhôm 8 bậc = 1.6m nặng 5.2 kg - tải 120 kg
Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-DL04
860.000 đ
1.090.000 đ
- 21%
Thang ghế 4 bậc = 0.9m 4kg - bậc lớn - tải 150kg
Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-DL05
960.000 đ
1.250.000 đ
- 23%
Thang ghế 5 bậc = 1.2m 5kg - bậc lớn - tải 150kg
Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-DL06
1.060.000 đ
1.580.000 đ
- 33%
Thang ghế 6 bậc = 1.5m 6kg - bậc lớn - tải 150kg
Thang ghế nhôm Nikita NKT-AL06
899.000 đ
1.090.000 đ
- 18%
Thang nhôm 6 bậc = 1.2m nặng 4kg - tải 120 kg