0783839329

Thang ghế INOX

Thang ghế gia đình INOX Nikita NKT-IN03
690.000 đ
860.000 đ
- 20%
Thang inox 3 bậc = 0.7 m 3.8 kg - bậc lớn - tải 150kg
Thang ghế INOX Nikita NKT-IN04
890.000 đ
990.000 đ
- 10%
Thang inox 4 bậc = 0.9 m 5 kg - bậc lớn - tải 150kg
Thang ghế INOX 5 bậc Nikita NKT-IN05
998.000 đ
1.256.000 đ
- 21%
Thang inox 5 bậc = 1.2m 6kg - bản rộng - tải 150kg
Thang ghế INOX Nikita NKT-IN06
1.160.000 đ
1.356.000 đ
- 14%
Thang inox 6 bậc = 1.5 m 7kg - bản rộng - tải 150kg
Thang ghế INOX Nikita NKT-IN07
1.360.000 đ
1.850.000 đ
- 26%
Thang inox 7 bậc = 1.7 m 8 kg - bậc lớn - tải 150kg