0783839329

Thang ghế 2 in 1

Thang ghế đa năng TGF-04
1.120.000 đ
1.450.000 đ
- 23%
Thang giàn phơi 4 bậc = 0.9 m 6 kg - bậc lớn - tải 150kg
Thang ghế đa năng TGF-05
1.260.000 đ
1.560.000 đ
- 19%
Thang giàn phơi 5 bậc = 1.2 m 7.4 kg - bậc lớn - tải 150kg
Thang ghế đa năng TGF-04C2
1.260.000 đ
1.780.000 đ
- 29%
Thang giàn phơi 4 bậc = 0.9 m 7 kg - bậc lớn - tải 150kg
Thang ghế đa năng TGF-05C2
1.380.000 đ
1.890.000 đ
- 27%
Thang giàn phơi 5 bậc = 1.2 m 8.2 kg - bậc lớn - tải 150kg