0783839329

Thang đặc chủng

Thang đặc chủng

Max 8m - chữ A 4m có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64
3.180.000 đ
4.620.000 đ
- 31%
Max 6.4m. chữ A 3.2m nặng 21 kg - 16 bậc - tải 150 kg
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI72
3.980.000 đ
4.850.000 đ
- 18%
Max 7.2m. chữ A 3.6m nặng 24 kg - 18 bậc - tải 150 kg
Max 3.8m - chữ A 1.9m có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg
Max 4.4m - chữ A 2.2m có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg
Max 5.0m. chữ A 2.5m có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg
Max 5.6m. chữ A 2.8m có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg
Max 6.4m - chữ A 3.2m có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg