0783839329

Thang Nhôm NIKITA

Thang Nhôm NIKITA

Thang nhôm 3 bậc = 0.6m nặng 2.6 kg - tải 120 kg