Giường y tế 2 chức năng NKT-B02-IV

6.900.000 VNĐ

 Giường nâng lưng và chân
Mới
Giường bệnh đa chức năng Nikita (NKT-S10)

Giường bệnh đa chức năng Nikita (NKT-S10)

9.990.000 VNĐ

 nâng hạ lưng, nâng chân, nâng hạ giường +20 cm
Mới
Giường bệnh đa chức năng Nikita (NKT-S02)

Giường bệnh đa chức năng Nikita (NKT-S02)

12.980.000 VNĐ

 nâng hạ lưng, nâng chân, nâng hạ giường +20 cm

Giường y tế 3 chức năng NKT-E04-IV

7.900.000 VNĐ

 Nâng lưng, chân và bô vệ sinh 

Giường y tế 8 chức năng NKT-A01-III

10.980.000 VNĐ

   8 chức năng: nâng hạ lưng, chân, lật mình, bô wc, gội đầu, cây truyền dịch 
 

Giường y tế 8 chức năng NKT-A01-IIIA

10.860.000 VNĐ

 8 chức năng: nâng hạ lưng, chân, lật mình, bô wc, cây truyền dịch, gội đầu
  

Giường y tế + xe lăn 9 chức năng NKT-C09 mẫu mới 2019

16.860.000 VNĐ

 9 chức năng: nâng hạ lưng, chân, ôm lưng, tách xe lăn, bô vệ sinh, cây truyền dịch, gội đầu

Giường y tế 1 tay quay DCN01

6.100.000 VNĐ

  Đặt hàng trước 30 - 45 ngày

Giường y tế 10 chức năng NKT-DCN15

11.500.000 VNĐ

 10 chức năng: nâng hạ lưng, chân, lật mình, nâng đùi, ôm lưng, bô vệ sinh, cây truyền dịch, gội đầu

Giường y tế đa chức năng Nikita DCN-06

16.980.000 VNĐ

   Đặt hàng trước 30 - 45 ngày

Giường y tế đa chức năng Nikita DCN-07

8.250.000 VNĐ

  Đặt hàng trước 30 - 45 ngày

Giường y tế đa năng có xe lăn NIKITA (NKT-MD03)

25.990.000 VNĐ

 Giường cơ + xe lăn
 Đặt hàng trước 30 - 45 ngày
Trang 1