Giường gấp đa năng vải bố KTG-1903

650.000 VNĐ

560.000 VNĐ

 R.0,47m x D. 1,78m x C.0,23m

 

Giường gấp văn phòng vải Bố KGT-1906

949.000 VNĐ

649.000 VNĐ

 C.0,35m x R. 0,67m x D.1,90m
10 chân chắc chắn, gấp gọn tiện lợi
 

Ghế gấp thư giãn vải lưới PES KGT-1937

860.000 VNĐ

680.000 VNĐ

 C.1,1m  x R.0,52m x D.1,77m
 

Giường gấp đa năng vải Bố KGT-1938C

960.000 VNĐ

690.000 VNĐ

 R.0,5m x D.1,78m x C.0.23m

 

Giường gấp NHIỀU CHÂN KGT-1902

960.000 VNĐ

690.000 VNĐ

C.0,37m x R.0.70m x D.1,86m
 

Giường gấp gọn vải Lưới PES KGT-1904

960.000 VNĐ

690.000 VNĐ

 R.0,.63m x D.1,93 x C.0,30m

Giường- ghế lưới thoáng KGT-1938P

980.000 VNĐ

890.000 VNĐ

  R.0.5m x D. 1,78m x C. 0,23m
 

Giường- ghế thư giãn PES KGT-1939

985.000 VNĐ

895.000 VNĐ

 C.1,10m x R.0,52m x D.1,77m
Trang 1