Giường gấp kiểu Hàn Quốc KGT-752

2.860.000 VNĐ

D.1,9m x R.0,75m x C.0,35m
 Tặng ghế thư giãn 1903.

Giường gấp kiểu Hàn Quốc KGT-902

3.280.000 VNĐ

 D.1,9m x R.0,9m x C.0,35m 

Giường gấp Kiểu Hàn Quốc KGT-652

2.199.000 VNĐ

D.1,8m x R.0,65m x C.0,35m

Giường gấp Kiểu Hàn Quốc KGT-1202

3.999.000 VNĐ

 D.1,9m x R.1,2m x C. 0,35m 

Giường gấp Tự động kiểu Hàn KGT-852

4.360.000 VNĐ

 D.1,9m x R.0,85m x C.0,35m
Tặng ghế thư giãn 1937.
Mới
Giường Gấp kiều Hàn Quốc KTG- 80

Giường Gấp kiều Hàn Quốc KTG- 80

2.289.000 VNĐ

D.1,9m x R.0,80m x C.0,30m
Tặng ghế thư giãn 1903.

Giường gấp gỗ thông Nga NKT-WT800

2.750.000 VNĐ

  D.1,96 x R.0,8 x C.0,37(m)
Tặng kèm ghế TG1937
 

Giường gấp gỗ thông Nga NKT-WD800

2.850.000 VNĐ

 D.1,96m x R.0,8m xC.0,34m
Tặng kèm ghế TG1937.
Trang 1