Giường gấp ba di động KTG-653

1.790.000 VNĐ

 D.1,80 x R.0,66 x C.0,26 (m)
Nặng 17 kg, tải max 100 kg

Giường gấp ba di động KTG-753

2.190.000 VNĐ

 D.1,80 x R.0,75 x C.0,26 (m)
Nặng 20 kg, tải max 100 kg

 

 

Giường gấp ba di động KTG-903

2.490.000 VNĐ

  D.1,80 x R.0,90 x C.0,26(m)
Tặng kèm  ghế KTG1937.
Nặng 18.5 kg, tải max 100 kg
 

Giường gấp ba di động KTG-1103

3.190.000 VNĐ

 D.1,80 x R.1,1  x C.0,26 (m)
Tặng kèm ghế KTG 1937.
Nặng 26.5 kg, tải max 100 kg
Trang 1