Giường bệnh tự động 9 chức năng NKT-DCN08

19.800.000 VNĐ

 9 chức năng: nâng hạ lưng, chân, lật mình, bô vệ sinh, cây truyền dịch, gội đầu, điện + cơ

Giường bệnh tự động 2 chức năng NKT-DH01

8.980.000 VNĐ

 Giường điện nâng lưng và chân

Giường bệnh tự động 11 chức năng NKT-BD01 mẫu mới 2019

22.990.000 VNĐ

  11 chức năng: nâng hạ lưng, chân, lật mình, nâng đùi, ôm lưng, bô vệ sinh, cây truyền, gội đầu, điện + cơ
giường DH04 phiên bản mới 2019

Giường bệnh tự động 11 chức năng NKT-DH04

21.800.000 VNĐ

 11 chức năng: nâng hạ lưng, chân, lật mình, nâng đùi, ôm lưng, bô vệ sinh, cây truyền, gội đầu, điện + cơ

Giường bệnh tự động 9 chức năng NKT-DH03

21.990.000 VNĐ

 9 chức năng: nâng hạ lưng, chân, lật mình, bô vệ sinh, cây truyền dịch, gội đầu, điện + cơ
 
Trang 1