0783839329

Giường tay quay

Giường tay quay

12 CHỨC NĂNG: nâng hạ lưng, chân, ôm lưng, tách xe lăn, bô vệ sinh, cây truyền dịch
Giường y tế đa chức năng KGT- 03G
7.800.000 đ
11.500.000 đ
- 32%
9 CHỨC NĂNG - 2 TAY QUAY : Nâng lưng, hạ chân, bộ vệ sinh, cây dịch truyền, gội đầu ...
Giường y tế đa chức năng KGT-04
10.500.000 đ
13.500.000 đ
- 22%
13 CHỨC NĂNG- 4 TAY QUAY: nâng hạ lưng, chân, lật nghiêng người trái phải, gội đầu...
Giường y tế đa chức năng KGT- 06
10.900.000 đ
18.600.000 đ
- 41%
14 CHỨC NĂNG : nâng hạ lưng, chân, lật nghiêng người trái phải, bô vệ sinh, cây truyền dịch, gội đầu...
Giường y tế đa chức năng KGT-S10
9.900.000 đ
13.500.000 đ
- 27%
Nâng hạ lưng, nâng chân, nâng hạ giường +20 cm, có thể dựng thẳng làm ghế ngồi...
Giường y tế đa chức năng KGT-S02
11.190.000 đ
13.630.000 đ
- 18%
Nâng hạ lưng, nâng chân, nâng hạ giường +20 cm, có thể dựng thẳng làm ghế ngồi nhiều mức nâng tựa
Giường y tế đa chức năng KGT- 03
7.500.000 đ
9.300.000 đ
- 19%
9 CHỨC NĂNG: nâng lưng, nâng chân, bô vệ sinh, cây truyền...
Giường y tế đa chức năng KGT- 02
6.500.000 đ
8.300.000 đ
- 22%
8 CHỨC NĂNG: nâng lưng, nâng chân, bàn ăn, cây truyền...
Giường y tế đa chức năng KGT-05
9.900.000 đ
11.300.000 đ
- 12%
13 CHỨC NĂNG: nâng hạ lưng, nâng hạ chân, lật mình, bô vệ sinh, cây truyền, bàn ăn...